Apothekers / Pharmaciens

Beste, We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail (onze telefooncentrale 02/891.72.56 is tijdelijk niet beschikbaar). Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres <support@intermut.be>. Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. Het MyCareNet-team
En raison d'un problème de téléphonie, nous vous demandons, pour toute question/problème, de privilégier les formulaires de contact et les emails vers <support@intermut.be> (le numéro 02/891.72.56 est temporairement inaccessible). Nous ne manquerons pas de vous communiquer tout changement relatif à nos points de contact. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre pleine collaboration. L'équipe MyCareNet
Raadpleging akkoord hoofdstuk IV / Consultation d'un accord Chapitre IV
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Verzekerbaarheid met onmiddellijk antwoord / Assurabilité à réponse immédiate
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Business Continuity Procedure (BCP) Actief / Actif