Verpleegkundigen / Infirmiers

Beste, We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail (onze telefooncentrale 02/891.72.56 is tijdelijk niet beschikbaar). Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres <support@intermut.be>. Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. Het MyCareNet-team
En raison d'un problème de téléphonie, nous vous demandons, pour toute question/problème, de privilégier les formulaires de contact et les emails vers <support@intermut.be> (le numéro 02/891.72.56 est temporairement inaccessible). Nous ne manquerons pas de vous communiquer tout changement relatif à nos points de contact. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre pleine collaboration. L'équipe MyCareNet
Verzekerbaarheid met onmiddellijk antwoord / Assurabilité à réponse immédiate
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Facturatie derde-betaler / Facturation tiers-payant
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Heel verstoord / Très perturbé
Verzekerbaarheid met uitgesteld antwoord / Assurabilité à réponse différée
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Medisch-administratief (aanvraag van forfait A, B, C of toilet, aanvraag voor palliatieve zorgen, kennisgeving voor specifieke technische verstrekkingen) / Médico-administratif (demande de forfait A, B, C ou Toilette, demande pour soins palliatifs, notification pour prestations techniques spécifiques)
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Heel verstoord / Très perturbé