Verpleegkundigen / Infirmiers

20/09/2018 - 10:16 : De problemen dat de overkoepelend software van een partner tussen 8:30 en 9:10 ondervindde zijn opgelost.
20/09/2018 - 10:16 : Les problèmes rencontrés entre 8:30 et 9:10 par le logiciel de centralisation partenaire ont été résolus.
Verzekerbaarheid met onmiddellijk antwoord / Assurabilité à réponse immédiate
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Facturatie derde-betaler / Facturation tiers-payant
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Normaal / Normal
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Normaal / Normal
Verzekerbaarheid met uitgesteld antwoord / Assurabilité à réponse différée
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Normaal / Normal
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Normaal / Normal
Medisch-administratief (aanvraag van forfait A, B, C of toilet, aanvraag voor palliatieve zorgen, kennisgeving voor specifieke technische verstrekkingen) / Médico-administratif (demande de forfait A, B, C ou Toilette, demande pour soins palliatifs, notification pour prestations techniques spécifiques)
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Normaal / Normal
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Normaal / Normal