Verpleegkundigen / Infirmiers

Verzekerbaarheid met onmiddellijk antwoord / Assurabilité à réponse immédiate
Beschikbaarheid / Disponibilité Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Facturatie derde-betaler / Facturation tiers-payant
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzekerbaarheid met uitgesteld antwoord / Assurabilité à réponse différée
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Medisch-administratief (aanvraag van forfait A, B, C of toilet, aanvraag voor palliatieve zorgen, kennisgeving voor specifieke technische verstrekkingen) / Médico-administratif (demande de forfait A, B, C ou Toilette, demande pour soins palliatifs, notification pour prestations techniques spécifiques)
Verzending van de aanvraag door de verstrekker / Transmission de la demande par le prestataire Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible
Verzending van het antwoord door de V.I. / Transmission de la réponse par l'O.A. Dashboard onbeschikbaar / Dashboard indisponible